Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den Norske Opera

Operahusprosjektet er pr. september 2001 i rute. Kulturdepartementet foreslår at driftstilskuddet til Den Norske Opera blir økt med 7,6 millioner kroner til 193,7 millioner kroner i 2002. Formålet er å øke produksjonskapasiteten ved Operaen. 2,5 millioner kroner foreslås bevilget for å tilrettelegge for nye prøvelokaler for Nasjonalballetten. Økningen av driftstilskuddet og nye prøvelokaler styrker Operaens omstillingsprosjekt, som er satt i verk for å tilrettelegge for virksomheten i nytt hus.