Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Døgnåpen forvaltning

Målet er at elektroniske tjenester skal være forvaltningens hovedtilbud innen utgangen av 2003. Offentlig informasjon og tjenester skal være tilgjengelig og kunne utføres som selvbetjeningsløsninger på Internett og gjennom andre elektroniske kanaler 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Den sentrale satsningen på døgnåpen forvaltning skal understøtte den enkelte virksomhet og sektors arbeide med utvikling av elektroniske tjenester gjennom å styrke koordineringen og ivaretakelsen av felles utviklingsbehov. Døgnåpen forvaltning er en av reformene i regjeringen Stoltenbergs program for fornyelse av offentlig sektor og finansieres over Fornyelsesprogrammet på 40 millioner kroner.