Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendom, bygg og anlegg (EBA) i Forsvaret

Forsvarets bygningstjeneste og EBA-elementene ved de lokale forvaltningsmyndighetene samles fra og med 1. januar 2002 i én ny forvaltningsbedrift, Forsvarsbygg.

For å finansiere EBA-prosjekter av stor betydning for omleggingen i Forsvaret, reduseres EBA-bevilgningen til Norges bidrag til flernasjonale fredsoperasjoner med 185 millioner kroner som utgjør den reelle innsparingen på dette området. Innsparingen dekkes i hovedsak av at administrasjon og støttefunksjoner blir omorganisert og redusert.

Se nærmere Langtidsproposisjonen for Forsvaret 2002-2005