Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsskatt på kraftanlegg

Regjeringen Stoltenberg varsler en revurdering av gjeldende kommunefordelingsregler for eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg.

I påvente av denne revurderingen foreslås at det samme beregningsgrunnlaget for kommunefordelingen som gjaldt for skatteåret 2001 også skal gjelde for skatteåret 2002 eller fram til revurderingen av kommunefordelingsreglene er gjennomført.

Regjeringen varsler at ikraftsetting av nye regler om eiendomsskatt på anlegg for overføring og distribusjon av kraft, utsettes til 1. januar 2004.

Se nærmere Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - Lovendringer kap 11.3.