Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etterlatteytelser for fraskilte

Eldre skilte personer har bare rett til etterlatteytelser fra folketrygden dersom den tidligere ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen. Eldre skilte kvinner hvor den tidligere ektefellen dør senere enn fem år etter skilsmissen har det ofte økonomisk vanskelig dersom de er uten egen pensjonsopptjening av betydning. Regjeringen Stoltenberg foreslår derfor å gjeninnføre adgang til etterlattepensjon fra folketrygden til skilte gjenlevende personer når dødsfallet skjer mer enn fem år etter skilsmissen og den skilte gjenlevende personen fram til dødsfallet var helt eller delvis forsørget gjennom ektefellebidrag.