Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Ferjer

For neste år er det foreslått 1 050,3 millioner kroner som tilskudd til drift av riksveiferjer. Dette er om lag det samme beløpet som for 2001.

I forslaget er det lagt til grunn en takstøkning på fem prosent.

Statens utgifter til drift av riksveiferjer har økt betydelig i de siste årene. Siden 1998 har det statlige tilskuddet til riksveiferjedriften hatt en reell vekst på over 60 prosent.

Fire nybygde ferjer vil bli satt inn i riksvegferjedriften i løpet av 2002. En av disse nybygde ferjene skal settes inn på stamvegsambandet Volda – Folkestad, i Møre og Romsdal.

Vegdirektoratet arbeider videre med å klarlegge forutsetningene for utprøving av Ferry Cat 120, som er ei katamaranferje. Som ledd i denne vurderingen vil man blant annet se nærmere på hvordan ei slik katamaranferje egner i seg i forskjellig slags samband, blant annet i samband som er særlig værutsatte.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementet

Pressemelding om vegformål