Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiskeflåten og strukturtiltak

Det har tidligere blitt gitt tilskudd til flåtefornyelse og kapasitetstilpasning i fiskeflåten gjennom SND. I tillegg er det avsatt midler til kondemnering over fiskeriavtalen.

I statsbudsjettet for 2002 bevilges det ikke midler til kapasitetstilpasning gjennom SND.

Ressursfordelingsutvalget til Norges Fiskarlag fremmer i sin innstilling forslag om et strukturfond til kondemnering i fiskeflåten som et tiltak for kapasitetstilpasning. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med spørsmålet om et strukturfond i fiskeflåten på en egnet måte etter at landsmøtet i Norges Fiskarlag har behandlet saken.