Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiskeindustri

Nærheten til store ressurser gir norsk fiskeindustri gode muligheter for økt verdiskaping, og fordelene med tilgang på fersk fisk av høy kvalitet må utnyttes. Derfor prioriterer Regjeringen Stoltenberg forskning og utvikling innen foredling og markedsføring.

Arbeidet for høy foredlingsgrad, utnyttelse av biprodukter og utvikling av bioteknologi basert på marint råstoff er viktigere enn noen gang. Når Regjeringen nå satser sterkt på å utvikle torsk som en ny, kommersiell oppdrettsart, er det både for å øke verdiskapingen langs kysten og for at fiskeindustrien kan få et utvidet ressursgrunnlag og et utvidet marked. Kombinasjonen fiskeri og oppdrett kan gi fiskeindustrien helt nye muligheter ved at en har råstoff hele året.

Se nærmere pressemelding fra Fiskeridepartementet (Tiltak for å styrke fiskeindustrien og markedstilgangen)