Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Folketrygdens etterlattepensjon

For å motivere til økt selvforsørging blant yngre etterlatte, foreslår Stoltenberg-regjeringen å skjerpe kravet til forventet yrkesaktivitet for personer med pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle fra folketrygden.

Formålet med å gi etterlattepensjon eller overgangsstønad er å sikre inntekt når forsørgeren dør, dersom den gjenlevende ikke er i stand til å forsørge seg selv. Forslaget innebærer at etterlatte under 55 år forventes å skaffe seg en arbeidsinntekt på to ganger folketrygdens grunnbeløp hvis vedkommende ikke har en rimelig grunn til å la dette være. Dette gir motivasjon til å ha en slik inntekt.