Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fornyelse av offentlig sektor

Hovedmålene for Stoltenberg-regjeringens program for fornyelse av offentlig sektor er at organisasjon og tjenesteproduksjon skal være basert på brukernes behov, at ressurser skal overføres fra administrasjon til tjenesteproduksjon og økt handlingsrom på alle nivåer.

Alle departementer, etater og virksomheter i offentlig sektor har ansvar for gjennomføring av fornyelsesarbeidet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har et overordnet ansvar for å koordinere og være pådriver for programmet. Det er satt av 40 millioner kroner for å videreføre og forsterke fornyelsesarbeidet i 2002.

Det er satt i verk ni omfattende reformer og om lag 425 enkeltprosjekter for å realisere målene i Fornyelsesprogrammet. De ni reformene er

  • sykehusreformen
  • utdanningsreformen
  • døgnåpen forvaltningsreformen
  • forsvarsreformen
  • politireformen
  • arbeidskraftreformen
  • kommunereformen
  • forvaltningsstrukturreformen
  • regelforenklingsreformen.

Se nærmere Pressemelding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.