Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets komandostruktur

Det opprettes et felles operativt hovedkvarter i Stavanger, med én underlagt landsdelskommando i Bodø (Landsdelskommando nord) og én underlagt landsdelskommando i Trondheim (Landsdelskommando sør).

Landsdelskommando nord skal også være krisestyringskommando for nordområdene, og med personellforsterkninger ha kapasitet til å være framskutt kommandoplass for øverstkommanderende.

Disse enheter erstatter Forsvarskommando Nord-Norge, Forsvarskommando Sør-Norge, Hærens distriktskommandoer og sjøforsvarsdistriktene.

Omleggingen reduserer personelloppsettet netto med om lag 40 prosent. Ny nasjonal kommandostruktur etableres i løpet av 2002 og skal være operativ fra 1. januar 2003.

Se nærmere Langtidsproposisjonen for Forsvaret 2002-2005