Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets omleggingstiltak

Forvaltningsskolene

De grenvise forvaltningsskolene i Forsvaret legges ned, og det opprettes én Forsvarets forvaltningsskole under Forsvarets skolesenter/Akershus festning, lokalisert til Akershus festning og Halden.

Vernepliktsverket

Vernepliktsverket samles i én enhet på Hamar.

Lønnsorganisasjon

Forsvarets sentrale lønnsorganisasjon etableres midlertidig i Oslo og flyttes på sikt til Harstad etter at omorganiserings- og effektiviseringsprosessene er gjennomført.

Medisinsk utdannings- og kompetansesenter (MUKS)

Medisinsk utdannings- og kompetansesenter (MUKS) etableres, enten på Lahaugmoen, Sessvollmoen eller Østerdalen garnison. Det legges opp til at endelig beslutning om lokalisering tas av Stortinget senest våren 2002.

Styringsinstrumenter for Forsvaret – Prosjekt GOLF

Satsingen på et helhetlig styringssystem basert på Forsvarets styringskonsept og økonomireglementet for Staten, videreføres.

Gjennom omstillingsprogrammet Golf anskaffer Forsvaret felles integrerte forvaltningssystemer for budsjett, lønn, regnskap, anskaffelser, vedlikehold og materielladministrasjon.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

Fase én i etableringen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) gjennomføres innen utgangen av 2002. Fase én og to skal gi innsparinger på omkring 600 årsverk.

Se nærmere Langtidsproposisjonen for Forsvaret 2002-2005