Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frakttilskudd, bensin og diesel

Frakttilskuddsordningen for bensin og autodiesel reduseres med 60 millioner kroner i 2002. Dette skjer i hovedsak ved at tiltaksgrensen økes fra 7 til 10 øre pr. liter inkl. mva. Tilskuddene utbetales til oljeselskapene slik at disse ved salg til bensinforhandlerne maksimalt krever et frakttillegg på 10 øre pr. liter inkl. mva. mot 7 øre pr. liter tidligere. I tillegg justeres nullsonen som omgir oljeselskapenes depotanlegg fra 10 til 30 km. Det gjennomføres med dette en innsparing som innebærer at utbetalingene i større grad konsentreres om distrikter hvor fraktkostnadene er høyest. Ordningen vil med dette få en sterkere distriktsprofil.