Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Friluftsliv

Regjeringen Stoltenberg følger opp stortingsmeldingen om friluftsliv (St. meld. nr 39 for 2000-2001) ved å foreslå økte bevilgninger til sikring og tilrettelegging av friluftsområder, økt satsing på barn og unge og styrking av friluftslivets organisasjoner. Innsatsen for å kjøpe opp friluftsområder økes fra ca 23 millioner kroner til ca 31 millioner kroner, mens bevilgningene til tiltak i naturvern- og friluftsområder, tilskudd til friluftstiltak samt skjærgårdsparker øker fra 30,1 millioner kroner til 38,8 millioner kroner.

Den statlige avgiften for fiske etter innlandsfisk avvikles fra og med 1. mars. Avgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye opprettholdes på samme nivå som i dag, dvs 180 kroner i året.

Se nærmere Miljøverndepartementet www.miljo.no

Direktoratet for naturforvaltning - www.dirnat.no

St.meld nr 39 (2000-2001)Friluftsliv

Miljøstatus i Norge (friluft)