Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjeldslette

Gjeldsplanen er blitt utvidet med sikte på å kunne gi støtte til land som kommer ut av konflikt og til mellominntektsland med betydelig gjeldsbyrde. For “post-konflikt”-land vil gjeldslette kunne være et viktig bidrag til økonomisk og politisk stabilisering. Noe som igjen vil være nødvendig for målrettet fattigdomsbekjempelse.

Også for mellominntektsland vil gjeldslette kunne muliggjøre en mer effektiv kamp mot fattigdom. For disse landene vil Norge søke å få til gjeldsbytteordninger som er samordnet med andre kreditorland. Utvidelse av gjeldsplanen innebærer at det er utarbeidet kriterier for anvendelse av den totale rammen for gjeldsplanen.