Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Globalisering

Dagens utvikling er preget av verdensomspennende økonomisk, politisk og kulturell integrasjon. Dette har og vil fortsatt kunne gi oss store velferdsgevinster, men denne trenden stiller oss også overfor nye og betydelige utfordringer. Regjeringen Stoltenberg har derfor satt i gang et utredningsprosjekt om ulike sider ved globaliseringen, og hvordan vi gjennom internasjonale organisasjoner, avtaleverk og tiltak kan bidra til en bedre styring av de internasjonale markedskreftene. Utredningen vil danne grunnlag for en stortingsmelding som legges frem ved utgangen av 2002.