Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Havbruk - gebyr

Gebyrinntektene knyttet til havbruksforvaltning er budsjettert økt med 10 millioner kroner for å dekke opp hoveddelen av styrkingen av havbruksforvaltningen. Målet er blant annet at saksbehandlingstiden for oppdrettssøknader skal reduseres vesentlig, noe som vil komme næringen til gode.