Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Høgskolebygg

Regjeringen Stoltenberg foreslår at Høgskolen i Østfold får 7 millioner kroner i 2002 til videre prosjektering og startbevilgning. For Høgskolen i Oslo foreslås det 10 millioner kroner til prosjektering av bygg for sykepleierstudentene i Pilestedet Park.

Det skal forhandles om Telenor-bygget på Kjeller. Regjeringen ønsker at Høgskolen i Akershus skal samlokaliseres i dette bygget innen 2003-2004.

Forprosjektering av bygg ved Høgskolen i Stavanger koster 9,7 millioner kroner og skal være ferdig i 2002. Videre vil AAD avklare tomtespørsmålet til Høgskolen i Bergen.

Regjeringen har besluttet at Høgskolen i Vestfold skal samlokaliseres på Bakketeigen.

Se nærmere St.prp. nr 1 (2001-2002) Arbeids- og administrasjonsdepartementet