Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hovedsamarbeidsland

For Afrika foreslår Stoltenberg-regjeringen at kategorien hovedsamarbeidsland omfatter Tanzania, Mosambik, Uganda, Zambia og Malawi. For Asia vil kategorien hovedsamarbeidsland omfatte Bangladesh og Nepal.

Blant kriteriene som legges til grunn for valg av hovedsamarbeidsland er

  • landets status som lavinntektsland
  • klar vilje til fattigdomsrettet politikk
  • relativ stabil politisk situasjon
  • landets betydning for regional stabilitet og utvikling

I tillegg legges det vekt på spesielle forutsetninger og kompetanse fra norsk side.