Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitær bistand, nødhjelp og menneskerettigheter

Humanitær bistand skal bidra til å forebygge og lindre nød i forbindelse med konfliktsituasjoner og naturkatastrofer, samt bidra til å fremme fred, forsoning, menneskerettigheter og demokrati. Innsatsen skal konsentreres om de land der det er store udekkede humanitære behov, eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

I Afrika forventes at behovet for nødhjelp vil fortsette i blant annet Sentral-Afrika, Sudan, Angola, Vest-Afrika og Afrikas Horn. I lys av den vanskelige situasjonen i Midtøsten legges det opp til en betydelig økning i den humanitære innsatsen i regionen. I tillegg vil blant annet innsats overfor Afghanistan og Colombia prioriteres høyt.