Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husbankens låneramme

I sentrale strøk i landet blir det bygd for få boliger. Det er en viktig grunn til den kraftige prisøkningen på boliger i pressområdene. For å øke boligbyggingen vil Regjeringen Stoltenberg styrke Husbanken i Oslo og andre større byer og pressområder. Regjeringen foreslår å øke lånerammen i Husbanken til 15 milliarder kroner i 2002. Lånerammen i Husbanken vil dermed være økt med 4 milliarder kroner siden 2000.

Forslaget innebærer blant annet at en større andel av oppføringslånet fra Husbanken kan gi flere og større lån til boligbygging i pressområdene. Husbanken skal også gi større lån til prosjekter med gode miljøkvaliteter og god tilgjengelighet og bedre låneutmåling for boliger opptil

95 kvm.

Regjeringen ønsker at flere unge og vanskeligstilte skal kunne få lån til å etablere seg i boligmarkedet. Med økningen i lånerammen er det skapt rom for at opptil

16 000 husstander kan bli tildelt etableringslån neste år, det vil si 4 000 flere enn inneværende år.

Det er også rom for å opprettholde Husbankens høye andel av boligbyggingen i distrikts-Norge.