Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kombinerte biler

Regjeringen Stoltenberg foreslår en endring i engangsavgiften for kombinerte biler. I dag er det ikke avgift på kombinerte biler over 5 000 kg. Det foreslås at også kombinerte biler mellom 5 000 kg og 6 000 kg omfattes av avgiftsplikten Det er også foreslått å øke prosentsatsen fra 55 til 60 prosent.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 3.5.2.