Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har i 2001 gjennomført en større omorganisering som har omfattet avvikling av tilsynets regionkontorer, omlegging og styrking av sentralenheten samt overføring av oppgaver til Forbrukerombudet. Selv om det foreslås en reduksjon i budsjettrammen for Konkurransetilsynet i 2002, fremstår likevel tilsynet etter omorganiseringen med en mer slagkraftig og konsentrert organisasjon med sterkere fokus på konkurransepolitiske problemstillinger og utfordringer enn tidligere.