Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kredittilsynet

Regjeringen Stoltenberg foreslår økte midler til Kredittilsynet for å styrke tilsynsarbeidet som følge av den stadig økende aktivitet og kompleksitet innenfor Kredittilsynets tradisjonelle ansvarsområder. Forslaget tar også hensyn til ressursbehovet som følger av nye tilsynsoppgaver i forbindelse med varederivater, endringer i inkassoloven, og nye kapitaldekningsregler. Forslag til bevilgning for Kredittilsynet i 2002 er 120,3 mill. kroner. Kredittilsynets utgifter dekkes i sin helhet av de institusjoner som er under tilsyn.

Se nærmere St.prp. nr 1 (2001-2002) Finansdepartementet