Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Leirskole

Som et element i arbeidet med å fjerne egenandeler i skolen, foreslår Stoltenberg-regjeringen å legge inn

25 millioner kroner ekstra i rammetilskuddet til kommunene slik at opphold på leirskole blir gratis fra og med skoleåret 2002-03. I forbindelse med dette vil det bli lagt fram en endring av opplæringslova.

Fellesskolen skal gi alle elever en god og likeverdig opplæring. Dette innebærer blant annet at opplæringen skal være gratis. Regjeringen ser med uro på at det fremdeles er elever som ikke deltar i aktiviteter i skolen som følge av krav om egenbetaling, til tross for at opplæringslova slår fast at grunnskolen skal være gratis. Departementet vil se til at kommunene retter seg etter loven, slik at opplæringen i skolen på alle områder blir uavhengig av foreldrenes økonomi.