Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Leirskred – sikkerhet

Det foreslås bevilget i overkant av 55 millioner kroner til forbygningsarbeider og oppryddingstiltak i 2002. Av denne bevilgningen skal minst

10 millioner kroner settes av til en opptrapping av programmet for økt sikkerhet mot leirskred.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementet, kap. 1820, post 22 og Pressemelding