Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lesbiske og homofile

Regjeringen Stoltenberg ser på tiltak for lesbiske og homofile som en integrert del av familie- og ungdomspolitikken. Likestilling mellom heterofile og homofile har klare paralleller til likestilling mellom kjønnene. Regjeringen er opptatt av å bedre lesbiske og homofiles levekår, og vil iverksette en rekke tiltak for å bidra til dette. Stortingsmeldingen nr. 25 Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg gir et godt grunnlag for dette arbeidet.

Pressemelding om lesbiske og homofile