Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Likestilling

Regjeringen vil ha full likestilling mellom kvinner og menn. Det er spesielt viktig å hindre vold mot kvinner. Kvinner skal gis mulighet til lederposisjoner i alle deler av samfunnet. Regjeringen Stoltenberg bevilger også midler til etablering av et nasjonalt rådgivnings- og ressurssenter for menn. Regjeringen fastslår at likestilling mellom kjønnene skal være et felles mål for alle sektorer og at kjønnsperspektivet integreres i politikken på alle samfunnsområder. Derfor har fire departement startet arbeidet med å integrere kjønnsperspektivet i sine budsjettforslag.

Pressemeldinger