Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønn

Lønnskostnader inkluderer alle lønnsutbetalinger og indirekte lønnskostnader, herunder arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver. Lønnskostnader brukes ofte ved internasjonale sammenlikninger av konkurranseevnen (Lenke til konkurranseevnen). Siden 1997 har veksten i lønnskostnadene i norsk industri vært høyere enn hos våre handelspartnere.

Etter en topp i 1998, har veksten i lønnskostnadene falt noe de siste par årene. Den gjennomsnittlige årslønnsveksten anslås til 4½ prosent i 2001 og 4¼ prosent i 2002.Utvidelsen av den tariffestede ferien i år og neste år har medført økte avsetninger i 2000 og 2001 til betaling av feriepenger. Dette bidrar til at bedriftenes lønnskostnader anslås å øke med 5¼ prosent fra 2000 til 2001. For 2002 og årene framover er det lagt til grunn en årlig vekst i lønnskostnadene på 4¼ prosent

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 kapittel 2.8.