Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marin forskning

Nyskaping, vekst og konkurranseevne basert på marine ressurser forutsetter en betydelig innsats innen forskning og utvikling (FoU). Regjeringen Stoltenberg foreslår derfor å øke bevilgningene til marin FoU med til sammen 422 millioner kroner – eller 61,3 prosent – i 2002, sett i forhold til saldert budsjett for 2001. Av dette utgjør bevilgning til nytt havforskningsfartøy 307 millioner kroner. Tilskuddet til Fiskeriforskning i Tromsø foreslås økt med 26,5 millioner kroner. Havforskningsinstituttets driftsbevilgning økes med 40 millioner kroner. Bevilgningen til Ernæringsinstituttet i Bergen økes med 6,5 millioner og tilskuddet til Norges forskningsråd økes med 24,5 millioner kroner.

Se nærmere Pressemelding Sterk forskningssatsing fra Fiskeridepartementet