Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Maritime forskningsmiljøer

Regjeringen Stoltenberg vil styrke og videreutvikle de sentrale marine forskningsmiljøene i Bergen og Tromsø. I den forbindelse foreslås omorganiseringer som innebærer at Havforskningsinstituttet i Bergen får en avdeling i Tromsø og Fiskeriforskning i Tromsø får en avdeling i Bergen. Havforskningsinstituttet overtar fra 1. januar 2002 Fiskeriforsknings oppgaver innenfor ressursforskning i Tromsø. Samtidig overtar Fiskeriforskning Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) i Bergen.

Pressemelding Styrking av forskningsmiljøene i Bergen og Tromsø