Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Maritime forskningsstasjoner

Regjeringen Stoltenberg foreslår at Statsbygg fra 1. januar 2002 overtar forvaltningsansvaret for en rekke eiendommer knyttet til marin forskning. Etter overdragelsen starter Statsbygg med oppgradering av eiendommene. Regjeringen foreslår at Statsbygg starter prosjektering av ny avlsstasjon for torsk ved havbruksstasjonen i Kårvika i Troms. Statsbygg har på oppdrag fra Fiskeridepartementet igangsatt prosjektering av Matre og Austevoll havbruksstasjoner i Hordaland, med sikte på utbygging.

Pressemelding Utbygging av forskningsstasjoner