Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøfondet

Miljøfondet er en del av Statens petroleumsfond. Miljøfondet ble opprettet 31. januar i år med en kapital på 1 milliarder kroner som kan investeres i aksjer i 22 land. Fondet kan investeres i selskaper i bransjer som antas å ha små skadevirkninger på miljøet. Videre kan det investeres i selskaper i andre bransjer hvis disse selskapene har en miljørapport eller et miljøstyringssystem som tilfredsstiller nærmere bestemte krav. Finansdepartementet benytter det britiske selskapet EIRIS til å samle inn miljødata for fondet.