Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvennlig byutvikling

Regjeringen legger stor vekt på tiltak for å fremme miljøvennlig byutvikling. Særlig i miljøbelastede områder i storbyene er det behov for å utvikle pilotprosjekter innenfor samferdsel, bolig- og lokalsamfunnsutvikling, næringsutvikling og kulturmiljø. Hensikten er å fremme nye løsninger og samarbeidsformer mellom offentlige myndigheter, næringslivet og frivillige organisasjoner. 5 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett er øremerket tiltak som kan forbedre miljøet i Groruddalen. Dette skal gjøres i nært samarbeid med Oslo kommune. Innsatsen vil bli koordinert med tiltak i andre departementer.

Miljøverndepartementet,

By- og tettstedsutvikling

Miljøstatus i Norge (By og tettstadsutvkling)