Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvern i Forsvaret

I 2002 Det er avsatt ca. 540 millioner kroner til ulike miljøtiltak i Forsvaret. Hensikten med å planlegge og gjennomføre miljøverntiltak er å forebygge miljøproblemer, rydde opp i miljøforurensning, etterleve miljøkrav og delta i miljøsamarbeid. Deltakelsen i AMEC videreføres; miljøprogram knyttet til utfordringer på Kola og andre steder i det russiske nordområdet.

Se nærmere Pressemelding