Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Minstefradrag

Øvre grense i minstefradraget økes fra 40 300 kroner i 2001 til 43 000 kroner i 2002. Nedre grense og satsen i minstefradraget på 22 prosent endres ikke.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kap 2.2.2.