Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Museumssektoren

Som ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen om arkiv, bibliotek og museer er det foreslått 41 millioner kroner til reform og styrking av museumssektoren. 5 millioner kroner går til å forberede opprettelse og organisering av et nasjonalt kunstmuseum og 1 millioner kroner til samiske museumstiltak.

Resten av økningen går til om lag 50 museer over hele landet. Målet med reformen er å knytte museene sammen i et nasjonalt nettverk basert på større regionale museumsenheter. I de nærmeste årene skal det føres drøftinger med fylkeskommuner, museene og vertskommuner for å finne frem til tjenlige løsninger fra region til region.