Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nærings- og kapitalbeskatning – ny stortingsmelding

I budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene for 2001 ble det enighet om at det skal legges fram et forslag til en omlegging nærings- og kapitalbeskatningen, og at:

”(…) denne skattereformen skal bygge på følgende prinsipper:

  • en mer rettferdig fordeling
  • nøytralitet mellom ulike investerings-, finansierings og virksomhetsformer
  • en effektiv beskatning av kapitalinntekter
  • en tilnærming mellom beskatningen av kapital og arbeid slik at delingsmodellen dermed kan avvikles

Den midlertidige utbytteskatten faller bort ved overgangen til det nye skattesystemet for 2002.”

Finansdepartementet arbeider på denne bakgrunn med sikte på å fremme en stortingsmelding om nærings- og kapitalbeskatningen, fortrinnsvis i løpet av høsten. Eventuelle nye regler kan dermed tidligst tre i kraft med virkning fra 1. januar 2003.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kap 1.3.