Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringslivet i distriktene

Regjeringen Stoltenberg vil føre en aktiv distriktspolitikk med hovedvekt på næringslivet i distriktene. Fylkeskommunenes mulighet til å legge til rette for næringsutvikling i distriktene vil bli styrket i opplegget for neste år. Blant annet vil hoveddelen av bevilgningen til regionale samordningstiltak fra 2002 bli disponert av fylkeskommunen. Dessuten økes tilskuddet til tilrettelegging for næringsutvikling med 42 millioner kroner. Halvparten av tilskuddet øremerkes til en særskilt innsats overfor småsamfunn med stor nedgang i folketallet og lang avstand til regionale sentra.

Bevilgningen til etablererstipend økes. Som en del av etablererstipendet foreslår Regjeringen å videreføre og styrke ordningen med nettverkskreditt og ordningen med ”veksthus” (inkubator) for dem som starter nye bedrifter.

Bevilgningene til arbeidet Selskapet for industrivekst (SIVA) driver med næringshager og ”veksthus” styrkes med seks millioner kroner, og det settes av fem millioner kroner til videre satsing på entreprenørskap i skolen.