Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalbiblioteket

På Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett er det foreslått avsatt 65 millioner kroner til bygging av nytt underjordisk magasin ved Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo i 2002. Bygget, som har en kostnadsramme på 122 millioner kroner, skal være innflyttingsklart ved årsskiftet 2003/2004.

Det er også satt av 3,5 millioner kroner til prosjektering av ombygging og rehabilitering av eksisterende bygning av Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo. Bygningen trenger en oppgradering for å kunne gjøre tjeneste som publikumsavdeling. Prosjektet planlegges igangsatt i 2004 når magasinbygget er ferdig, og det skal være gjennomført innen utgangen av 2005.

Ved avdelingen i Mo i Rana har Statsbygg igangsatt planlegging av nytt depotbibliotek med tilhørende kontorer. Depotet skal utstyres med landets første automatlager for bøker. Bygget skal være ferdig i løpet av 2003.