Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalt kunstmuseum

Etablering av et nasjonalt kunstmuseum i Oslo er skissert i St. meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Seks eksisterende institusjoner vil inngå i det nye kunstmuseet. For 2002 er det foreslått en bevilgning på 6 millioner kroner, som blant annet skal gå til å dokumentere og bygge opp samlinger av samtidsindustridesign, et ansvar som er lagt til Kunstindustrimuseet. Bevilgningen skal også dekke et større prosjekt med oppbygging av en elektronisk katalog over samlingene ved de institusjonene som skal samorganiseres, andre felles prosjekter og interrimsstyrets arbeid.