Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

PCB

Regjeringen Stoltenberg prioriterer arbeidet med å redusere helse- og miljøbelastningen fra farlige kjemikalier. Arbeidet med opprydding i forurensede sedimenter er både omfattende og vanskelig, og byr på store, juridiske, teknologiske og ressursmessige utfordringer. Regjeringen varsler derfor at dette vil bli behandlet i en melding, og foreslår allerede nå en økning på 10 millioner kroner for å sikre framdrift i dette arbeidet neste år. Totalt bevilges ca. 30 millioner kroner til gjennomføring av undersøkelser og oppryddingtiltak i gamle deponier, forurensede sedimenter og tiltak overfor skipsvrak. I tillegg bevilger Regjeringen 10 millioner kroner for å legge til rette for en bedre innsamlingsordning for PCB-holdige isolerglassvinduer. Arbeidet med forurenset sjøbunn vil Regjeringen ta grundig opp i en senere Stortingsmelding.

Miljøverndepartementet,

Miljøstatus i Norge (PCB)