Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjoner – offentlige tjenestepensjoner

Hovedmålet med den statlige tjenestepensjonsordningen er at tjenestepensjonen, sammen med ytelser fra folketrygden, skal gi statens arbeidstakere en trygg pensjonisttilværelse etter at de har forlatt tjenesten.

For å fylle målsettingene for tjenestepensjonsordningene, har regjeringen satt i gang et foreløpig utredningsarbeid med sikte på å vurdere vesentlige sider ved en eventuell sammenslåing av virksomhetene Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. Utredningsarbeidet har vært konsentrert rundt organiseringen (leverandørforholdet) av de offentlige pensjonsordningene i statlig og kommunal sektor og ikke vært relatert til selve pensjonsregelverket (ytelsene).