Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjonsytelser for psykiatriske pasienter i institusjon

For psykiatriske pasienter i fylkeskommunale og statlige institusjoner avkortes pensjonen ved langtidsopphold over fem måneder. For mange pasienter dekker ikke minstebeløpet de sitter igjen med deres personlige utgifter, og en del avslutter derfor oppholdet før endt behandling.

Regjeringen foreslår:

  • Økt friperiode, slik at pensjonen ikke skal reduseres når oppholdet varer mindre enn ett år (mot i dag fem måneder)
  • Økt fribeløp, slik at det månedlige minstebeløpet til personlig bruk ved opphold lengre enn ett år, økes med vel 500 kroner til nærmere 2000 kroner og blir omtrent det samme minstebeløp som i kommunale sykehjem og lignende