Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomheten og SDØE – Statens direkte økonomiske engasjement

SDØE ble opprettet med virkning fra 1. januar 1985. I 2001 er det som ledd i restruktureringen av det statlige engasjementet i petroleumsvirksomheten gjennomført salg av utvalgte SDØE-andeler til Statoil, samt at staten har kjøpt enkelte andeler fra Statoil, et nettosalg tilsvarende 15 prosent av verdien av den opprinnelige SDØE-porteføljen. Det er videre vedtatt at SDØE-andeler tilsvarende 6,5 prosent skal tilbys for salg til andre selskaper. Petoro AS har med virkning fra 17. juni 2001 overtatt forretningsføreransvaret for SDØE-porteføljen.

Utgiftene under kap. 2440 SDØE budsjetteres til i overkant av 16 milliarder kroner for 2002, og består av

15,3 milliarder kroner i investeringer, 600 millioner kroner i overføring til Statens petroleumsforsikringsfond og

140 millioner kroner i fjerningsutgifter. Av anslaget på investeringer er 11,9 milliarder kroner knyttet til prosjekter under utbygging og 3,4 milliarder kroner til prosjekter under vurdering.

Inntektene under kap. 5440 SDØE budsjetteres til

99,8 milliarder kroner, hvorav driftsresultatet utgjør

75,2 milliarder kroner. Inntektsanslaget for 2002 er utarbeidet på grunnlag av en gjennomsnittlig oljepris på

kr 200 pr. fat.

Se nærmere pressemelding Statsbudsjettet 2002 – Olje- og energidepartementet