Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomheten og sikkerhet

I løpet av høsten 2001 blir det lagt fram en egen stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. I meldingen vil det bli pekt på flere tiltak som er nødvendige for å snu den uheldige utviklingen på HMS-området. Rettighetshaver, operatør og arbeidsgiver har et hovedansvar for dette, men det vil også kreves tettere oppfølging fra myndighetene.

Oljedirektoratet vil bidra til at det utvikles gode verktøy i industrien for å kunne si noe om utviklingen av risikonivået på norsk sokkel. Direktoratet har derfor gjennomført et pilotprosjekt for å måle risikonivået. Dette prosjektet videreføres og vil være et viktig bidrag for å få en oversikt over risikonivået og dermed forbedre sikkerheten på sokkelen. Regjeringen foreslår en tiltakspakke på 20 millioner kroner for 2002 over budsjettene til AAD og Olje- og energidepartementet som et flerårig tiltak. AAD vil i samarbeid med Norges forskningsråd utvikle et program som vil inneholde sentrale problemstillinger i forhold til sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Oljedirektoratets budsjett foreslås styrket for at direktoratet i tilstrekkelig grad skal være rustet med hensyn til ressurser og kompetanse.

Se nærmere pressemelding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet