Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politireformen

Det pågår en omfattende omorganisering av politi- og lensmannsetaten for å forbedre etaten.

Hovedmålene med reformen er at politi- og lensmannsetaten mer effektivt skal forebygge og bekjempe kriminalitet, bli mer tjenesteytende og publikumsorientert og mer kostnadseffektiv. Hensynet til publikum står sentralt i reformen, og det er en klar forutsetning at det skal ytes bedre polititjenester. Reformarbeidet ute i de enkelte politidistriktene vil være helt avgjørende for om disse gevinstene tas ut og målsettingen ved reformen nås.

En viktig konsekvens av at antallet politidistrikter reduseres fra 54 til 27 er frigjøring av 440 årsverk. Disse vil bli kanalisert inn i operativt og publikumsrettet arbeid.

Reformen er først og fremst en organisasjonsreform, hvor etableringen av Politidirektoratet var første skritt. Det er fattet formelle vedtak om reduksjon av antall politidistrikter fra 1. januar 2002. Det pågår nå en ansettelsesprosess for å velge ut politimestre til de nye politimesterembetene, og disse skal tiltre i politidistriktene fra årsskiftet. Den totale gjennomføring av reformen i alle organisasjonsledd forventes å være gjennomført i løpet av 2002.