Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pressestøtten

Produksjonstilskuddet til dagsaviser foreslås økt med 87,8 millioner kroner til 267,8 millioner kroner, en økning på 49 prosent, i tråd med konklusjonene i mediemeldingen som ble lagt fram 28. september. Økningen innebærer et reellt løft av produksjonstilskuddet. I tillegg er det en kompensasjon for bortfall av annonseinntekter som følge av omleggingen av statens annonseregelverk, som også varsles i mediemeldingen. I tillegg økes tilskuddet til samiske aviser med én millioner kroner til 11 millioner kroner, en økning på 10 prosent.