Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Referanseporteføljen for petroleumsfondet

Finansdepartementet har fastsatt en referanseportefølje for Statens petroleumsfond som reflekterer den investeringsstrategien departementet har fastsatt for fondet. Referanseporteføljen er en tenkt portefølje av verdipapirer som er satt sammen av anerkjente aksje- og obligasjonsindekser.

Referanseporteføljen består i grove trekk av 60 prosent obligasjoner og 40 prosent aksjer. Hver av disse aktivaklassene er fordelt med 50 prosent i Europa, 30 prosent i Nord-Amerika og 20 prosent i Asia/Oceania. Norges Bank tilpasser fondets faktiske investeringer i forhold til referanseporteføljen innenfor de risikogrensene Finansdepartementet har fastsatt. Referanseporteføljen brukes som en målestokk på hvor godt Petroleumsfondet blir forvaltet.