Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Region- og distriktsopera

Kulturdepartementet foreslår å øke bevilgningen til region- og distriktsoperavirksomhet med 4,1 mill kroner til 15,3 millioner kroner i 2002.

Driftstilskuddet til Operaen i Kristiansund, Opera Nordfjord, Musikkteatret i Bodø og Steinvikholm Musikkteater blir foreslått økt for å styrke driftsgrunnlaget i disse institusjonene. Departementet foreslår at følgende institusjoner får statlige driftstilskudd fra og med 2002: Opera Nord (Tromsø) 500 000 kroner, Opera Sør (Kristiansand) 500 000 kroner, Stiftelsen Musikkteatret (Trondheim) 750 000 kroner, Vest Norges Opera (Bergen) 1 400 000 kroner. Tilskuddet til Opera Vest (Bergen) på 1,7 millioner kroner, som til nå har vært gitt over Norsk kulturråds bevilgning, blir fra 2002 foreslått bevilget over Kulturdepartementets budsjett.